Bước 1: Truy cập: https://amaiteam.info/

Bấm “Đăng Ký”

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Bước 3: Chọn “Nạp tiền” 

Bước 4: Chuyển khoản theo đúng cú pháp hướng dẫn