Thỏa thuận

Khi đăng ký trở thành cộng tác viên trong chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Amaiteam, bạn đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Amaiteam có quyền cập nhật, thay đổi điều khoản dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất cứ tính năng mới nào khi được bổ sung và nâng cấp vào chương trình hiện tại, bao gồm cả phát hành các công cụ, tài nguyên mới, đều tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng chương trình sau khi có nhiều thay đổi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi này của chúng tôi. 

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản, và bị tịch thu tài khoản thanh toán hoa hồng liên kết chưa thanh toán. Khi bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ, đồng nghĩa với việc bạn tự chịu những rủi ro. 

Điều khoản tài khoản

 • bạn đủ từ 18 tuổi trở lên khi tham gia chương trình này. 
 • Sống ở Hoa Kỳ để trở thành cộng tác viên. 
 • Bạn không phải là robot
 • Cung cấp đầy đủ hợp pháp địa chỉ email, và các thông tin cá nhân trong quá trình hoàn tất đăng ký. 
 • Đảm bảo bảo mật thông tin đăng nhập. 
 • Chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung được đăng tải và các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. 
 • Không được sử dụng chương trình liên kết với bất kỳ mục đích trái phép nào. 

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vấn đề phát triển, vận hành cũng như bảo trì trang web, tài liệu của mình. Cụ thể, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với các trường hợp:

 

 • Hoạt động kỹ thuật của web và tất cả các thiết bị liên quan. 
 • Đảm bảo hiển thị các liên kết trên trang web không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào giữa bạn, Amaiteam và bên thứ 3. 
 • Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng tải trên website, trang cá nhân của bạn không vi phạm hay xâm phạm bản quyền của Amaiteam và bất cứ bên thứ 3 nào. 
 • Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không có tính chất bôi nhọ hoặc bất hợp pháp khác

Tuân thủ pháp luật

Khi chấp nhận tham gia chương trình, bạn đồng ý rằng phải tuân thủ tất cả các vấn đề luật pháp, quy tắc, quy định, giấy phép, lệnh, bản án,… và các yêu cầu từ cơ quan chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền. 

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn và phạm vi thỏa thuận này bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký tham gia chương trình của bạn và kết thúc khi 1 trong 2 bên chấm dứt hợp đồng. Hoặc chúng tôi, hoặc bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần lý do bằng cách gửi thông báo văn bản về việc chấm dứt chương trình đăng ký. 

Ngay khi chấm dứt hợp đồng, bạn sẽ ngay lập tức bị ngừng sử dụng và bị xoá khỏi web này. Tất cả các liên kết đến website của chúng tôi cũng như nhãn hiệu, thương mại, và biểu trưng, và các tài liệu khác được chúng tôi cung cấp cũng bị ngừng sử dụng. Khi chương trình chấm dứt, Amaiteam sẽ thanh toán mọi khoản thu nhập chưa thanh toán được tích lũy trên $ 20.

Quy định chấm dứt hợp đồng 

Amaiteam có quyền đình chỉ, hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ dịch vụ nào của bạn nếu bạn vi phạm vào các quy định của chúng tôi. Việc chấm dứt dịch vụ sẽ dẫn đến huỷ kích hoạt hoặc xoá Tài khoản, quyền truy cập của bạn vào tài khoản đồng thời tước bỏ các khoản hoa hồng tiềm năng liên quan. Các khoản hoa hồng nếu được kiểm chứng không qua gian lận, chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán đầy đủ. 

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là các nhà thầu độc lập, không có nội dung nào nằm trong thỏa thuận sẽ tạo ra mối quan hệ đối tác, liên quan, đại lý nhượng quyền hay thương mại, đại diện bán hàng giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất cứ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt cho chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên web của bạn hay bằng cách khác mâu thuẫn với điều khoản sử dụng của chúng tôi. 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại gián tiếp, đặc biệt do hậu quả về lợi nhuận, doanh thu phát sinh liên quan đến thỏa thuận và chương trình này của chúng tôi. 

Trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến quy định trong điều khoản này sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu được trả hoặc phải trả cho bạn theo đúng quy định. Mọi vấn đề vi phạm đều được xử lý theo quy định pháp luật chung, 

Các điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, có hiệu lực vì lợi ích đối với cả 2 bên. Việc Amaiteam không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền, điều khoản nào của điều khoản dịch vụ này cũng sẽ chịu xử phạt theo đúng quy định của pháp luật và điều khoản đưa ra. Tuân thủ theo các điều khoản dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất khi tham gia chương trình, trải nghiệm trang web và dịch vụ.